Osvědčení + oprávnění

  • Revizní technik elektrických zařízení E1A, E1B
  • Ev.č. osvědčení 4855/8/22/R-EZ-E1A, E1B
  • Ev.č. oprávnění 2218/8/22/EZ-M,O,R,Z-E1A, E1B
  • Oprávnění k revizím instalací, hromosvodů, el. strojů, spotřebičů a nářadí
  • Oprávnění k revizím zařízení Ministerstva obrany ČR
  • Osvědčení k montáži k montáži fotovoltaických  systémů a nabíjecích stanic