Revize elektrických vyhrazených zařízení

 • Revize elektroinstalací bytů, rodinných domů a průmyslových objektů
 • Revize elektroinstalací a hromosvodů v prostředí třídy A i B (výbuchy)
 • Revize elektrických spotřebičů a nářadí
 • Revize a kontroly strojů, klimatizací apod.
 • Revize přípojek odběrných míst - elektroměrů ČEZ, EON, PRE.
 • Revize elektroinstalací a hromosvodů armádních objektů.
 • Revize zdravotnických prostředků
 • Návrhy a montáže hromosvodů a přepěťových ochran
 • Určování prostředí vlivů dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51
 • Nezávislý dozor nad  elektromontážními prácemi
 • Opravy poruch elektroinstalací.
 • Montáže elektroinstalací v bytech, rodinných domech a provozovnách
 • Příprava odběrného místa (elektroměrů) dle připojovacích podmínek ČEZ, EON, PRE
 • Měření osvětlení pracovišť
 • Školení a zkoušky vyhlášky 50

 • Školení a zkoušky vyhlášky 50/1978 Sb. §.: 4, 5, 6, 7, 8, 10.