Revize elektrických vyhrazených zařízení

 • Revize elektroinstalací bytů, rodinných domů a průmyslových objektů
 • Revize elektroinstalací a hromosvodů v prostředí třídy A i B (EX),VN,VVN
 • Revize elektrických spotřebičů a nářadí
 • Revize a kontroly strojů, klimatizací, fotovoltaiky a pod.
 • Revize přípojek odběrných míst - elektroměrů ČEZ, EON, PRE.
 • Revize elektroinstalací a hromosvodů armádních objektů.
 • Revize zdravotnických zařízení dle ČSN 33 2000-7-710
 • Návrhy a montáže hromosvodů a přepěťových ochran dle ČSN EN 62305
 • Určování prostředí vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 • Nezávislý dozor nad  elektromontážními prácemi
 • Opravy poruch elektroinstalací.
 • Montáže elektroinstalací malého rozsahu
 • Příprava odběrného místa (elektroměrů) dle připojovacích podmínek ČEZ, EON, PRE
 • Měření osvětlení pracovišť
 • Školení a zkoušky zákon 250/2021Sb.

 • Školení a zkoušky dle NV č. 194/2022 Sb. §.: 4, 6, 7, E3